☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Хто в домі хазяїн
Українська народна казка Чернігівщини

Було у батька два сини. Вирасли вани здоровіє, красі віє. Прийшло время жениться. От батька й питає у адного:

— А хто ж у тебе в домі буде хазяїном?

— Я, — атвічає син.

Другий син тоже сказав, шо буде главним.

— Добре, каже батька, поїдьте па світу і побачите, хто в домі главний. Ось вам па парі коней і па карзині яєць. Єслі мужчина хазяїн в домі — аддавайте каня чи кабилу. А єслі женщина — яйцо.

Собрались і паєхали сини. Заходять у перву хату.

— Доброго здоров’я, люди добрії! Скажіть, хто у вас в домі главний?

— Я, — каже чоловік, — канєшно я.

— Добре, ходімте надвір, коня собі виберете.

Вийшли. Дивиться мужик — коні-красавці.

— Беру коня, — каже.

А жінка йому:

— Тю, дурний! Бери кобилу. Вона ж через рік лоша приведе, своя пара коней буде.

— Ладна, — каже чоловік, — беремо кобилу.

Е, ні, — каже старший син, — ось тобі яйцо, не ти в домі хазяїн.

Поїхали сини дальше. Заходять у другу хату.

— Драстє.

— Драстє.

— Хто у вас в домі хазяїн?

— Я, — каже чоловік.

— Добре, ходімте, виберете собі коня чи кабилу.

Вийшли. Подивився хазяїн та й каже:

— Кобилу беру. Кінь у мене є, хай буде пара.

— Да ти шо? — шепче йому жона, — бери коня. Він і молодший, і красивіший. Не конь, а красавєц.

—Хай буде конь, — согласився чоловік.

— Нє, — каже другий син, — не коня тобі, а яйцо.

Так вони роздали дві корзини яєць, а на конях додому вернулися.

— Ну шо? — питає батька. — не передумали женитися? Дак, шоб ви знали, хто в домі хазяїн.

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

7 (6052). Хто в домі хазяїн. СУС 1366А*. Записано 2008 року. Мураха Ганна Єгорівна (1930). Чернігівська область, Щорський район, Тихоновичі