☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Чарівна шапка
Українська народна казка Полтавщини

Жили собі чоловік і жінка. Чоловік любив випити, погуляти. До того догулявся, що продав останню корову. Плаче жінка, з хати його проганяє. А він їй каже:

— Не журися жінко. Якось викрутимося. Тільки поможи ти мені.

— Що тобі помагати ? — сердиться жінка. — Може, пити ?

— Пити не пити, а під шинок треба буде тобі піти.

Розказав чоловік, що повинна жінка робити під вікном шинку, а сам пішов до нього.

— Шинкарю ! Всіх пригощаю ! — каже чоловік.

— А хто буде платити ? — запитав шинкар.

— Чарівна шапка. Ти наливай, а я зараз збігаю за шапкою, — каже чоловік.

Доки шинкар всі поналивав, чоловік прибіг з шапкою. Поклав чоловік одну копійку у шапку, висунув її за вікно і наказав:

— Шапко, подвой!

Забрав шапку до шинку, а в ній уже дві копійки. Висунув знову за вікно і наказав:

— Шапко, подвой!

Забрав шапку до шинку уже з чотирма копійками. Поклав у шапку десять монет. Висунув за вікно і наказав:

— Шапко, подвой!

Шапка подвоїла й ці гроші. Побачив це шинкар і каже:

— Іване ! Може б, ти продав цю шапку?

— Та що ти, шинкарю! Немає таких грошей, щоб я продав своє багатство.

Бачить шинкар, що не згоджується чоловік, і почав поїти Івана, бо з п’яним легше домовитися. Зробився Іван п’яним, співає, танцює.

— Іване, — каже шинкар. Це марна робота сюди-туди шапку совати. Я тобі зараз дам повну шапку грошей, а шапку ти мені віддай.

— Добре, — згодився Іван.

Набрав шинкар повну шапку грошей, дав Івану. Іван висипав гроші в торбинку і при свідках віддав шинкарю чарівну шапку. Шинкар почав зразу перевіряти, чи не обдурив його Іван. Поклав у шапку десять копійок, висунув її за вікно і каже:

— Шапко, подвой!

Забрав шапку до шинку, а в ній уже двадцять копійок. Поклав у шапку двадцять монет, а в ній уже сорок. У шинкаря аж руки затряслися. Побіг до скрині, набрав шапку грошей і виставив за вікно:

— Шапко, подвой!

Забрав шапку до шинку, а в ній нічого. Побачив це Іван і вигукнув:

— Що ти наробив?! Шапка розсердилася, що ти такий зажерливий і відібрала твої гроші. Не знаю, чи буде вона тепер ще комусь служити.

А Іванова жінка з торбою грошей уже була вдома. Через деякий час прийшов з грошима й Іван.

Тут і казці кінець.

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

89 (4676). Чарівна шапка. СУС —, низка варіантів вар. 285. Записав Качур Владислав 2008 року. Качур Любов Василівна (1946). Полтавська область, Пирятинський район, Березова Рудка