☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Чому жайворонок збирає сім’я
Українська народна казка про тварин

Жайворонок співає:

— Я до бога з колачем, з колачем, з колачем,
Бог до мене із бичем, із бичем, із бичем.
Вдарив мене в тім’ячко, в тім’ячко, в тім’ячко,
Розсипав ми сім’ячко, сім’ячко, сім’ячко!

Тому жайворонок злітає та й збирає сім’ячко, що розсипалося по ріллі.

Чому жайворонок збирає сім’я. Зап. О. Іванчук у с. Тростянець Снятинського пов. (Гуцульщина) від В. Павлюка. Час запису не зазначений. Українські народні байки (звіриний епос). Т. І—II. Зібрав Володимир Гнатюк. — «Етнографічний збірник», т. ХХХVІІ-ХХХVІІІ, Львів, 1916. . стор. 512.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.