☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Що каже жабка-«криничка»
Українська народна казка про тварин

— Кум, де кума?

— Дома нема!

— Нум плакать! Нум! Нум! Нум!

— Кум, кума, дай полотна!

— Нащо?

— Вмер брат!

— Котрий?

— Кіндрат!

— Нум плакать! Нум! Нум!

— Кум, де твій батько?

— На Дону!

— Що він робе?

— Утонув.

— Нум плакать! Нум! Нум!

Що каже жабка-«криничка». Зап. Н. Столбіна в 1921 р. у м. Суми від В. В. Бирченка. Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 1-6, од. зб. 670, арк. 5.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.