☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Що каже жайворонок
Українська народна казка про тварин

Жайворонок візьме стеблину в дзьоб і летить з нею вгору:

— Кий несу, кий несу,
Бога бити, бога бити.
А коли стеблина впала:
— Долю бог мав,
Же кий упав...
Тікай, боже, тікай, боже,
Бо я несу кий, кий, кий...
Добре пан біг дав,
Же вже кий упав...
Сій, діду, ярець, сій,
Тобі єден, а мі два...
Погонич, погонич,
Дай до руки бич.

Що каже жайворонок. Зап. М. Шмайда в 1956 і 1965 рр. в українських селах Східної Словаччини. Звуконаслідування. Зібрав працівник Музею української культури (Свидник). Додаток до газети «Нове життя», Пряшів, 1966, № 12., стор. 10.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.