☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Що каже ластівка
Українська народна казка про тварин

На Черкащині діти кажуть, що ластівка, прилетівши з вирію, кричить:

— Як була восени, То стояли стоги. Головані, черевані Переїли, перелущили.

Що каже ластівка. Зап. у с. Петриківка Новомосковського пов. Катеринославської губ. Час запису не зазначений. Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 8-к2, од. зб. 5, арк. 151.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.