☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Що каже перше пташеня навесні
Українська народна казка про тварин

— Ціпи з рук, плуг до рук,
Ціпи з рук, плуг до рук!..

Що каже перше пташеня навесні. Зап. М. Шмайда в 1965 р. у с. Светлиці на Пряшівщині (Східна Словаччина) від А. Куцера. Звуконаслідування. Зібрав працівник Музею української культури (Свидник). Додаток до газети «Нове життя», Пряшів, 1966, № 12., стор. 10.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.