☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Що каже соловейко
Українська народна казка про тварин

— А я був у бога, у бога, у бога;
А бог спить, спить, спить.
А я бога за ногу щип, щип, щип.
А він мене кийком по ногах,
Кийком по ногах трах, трах, трах!
А я й втік, втік, втік
Та й сів, та й сів, та й сів
Під кленом, під кленом!
Цить! Цить! Мовчи!
Діду! Діду!
Хлопці в садку! Хлопці в садку!
Кийком по ногах! Кийком по ногах!
Трісь! Тр-р-рісь!

Шо каже соловейко. Зап. бібліотекарка Сумського краєзнавчого музею Н. Столбіна в 1914 р. у с. Івниця Льговського пов. Курської губ. Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 1-6, од. зб. 670, арк. 5.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.