☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Як ворона дітей правди навчала
Українська народна казка про тварин

Рубали ліс. Ворона переносила своїх дітей через річку на другий берег. Несе вона перше вороня і питає: «Чи ти мене будеш так любити, як я тебе?» Воно й відказує: «Буду». Ворона й пустила його у воду.

Те ж сталось і з другим.

Несе вона третє і знову питає: «Чи ти мене будеш так любити, як я тебе?» А воно й каже: «Ні, мамо, як я буду мати своїх дітей, то буду їх любити так, як ти мене».

Ворона й перенесла його на нове місце. А брехунів потопила.

Як ворона дітей правди навчала. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — Зап. І. Мельничук в 1865 р. у с. Тараканів Дубнівського р-ну Ровенської обл. від К. П. Довгаля (65 р. ). Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 14-3, од. зб. 522, арк. 2.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

19 (6348). Як ворона дітей правди навчала. СУС 244***. Записано 209 року. Хіміч В’ячеслав Антипович (1942). Вінницька область, Вінниця