Шукаю роботу у Луцьку чи дистанційну як веброзробник HTML CSS JavaScript
Українські казки

Як ворона дітей правди навчала
Українська народна казка про тварин

Рубали ліс. Ворона переносила своїх дітей через річку на другий берег. Несе вона перше вороня і питає: «Чи ти мене будеш так любити, як я тебе?» Воно й відказує: «Буду». Ворона й пустила його у воду.

Те ж сталось і з другим.

Несе вона третє і знову питає: «Чи ти мене будеш так любити, як я тебе?» А воно й каже: «Ні, мамо, як я буду мати своїх дітей, то буду їх любити так, як ти мене».

Ворона й перенесла його на нове місце. А брехунів потопила.

Як ворона дітей правди навчала. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — Зап. І. Мельничук в 1865 р. у с. Тараканів Дубнівського р-ну Ровенської обл. від К. П. Довгаля (65 р. ). Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 14-3, од. зб. 522, арк. 2.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

19 (6348). Як ворона дітей правди навчала. СУС 244***. Записано 209 року. Хіміч В’ячеслав Антипович (1942). Вінницька область, Вінниця