☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Як дід, жолудь, рак, жаба, вуточка, довбня та личко перемогли ведмедя
Українська народна казка про тварин

Жив собі дід та баба. Посила баба діда на заробітки. Спекла йому коржик. Дід положив за пазуху та й пішов. Іде та й іде він собі. Коли лежить жолудик та й пита діда: «Де ти йдеш?» — [«На заробітки». — «Возьми й мене»]. — «Та йди». Та й укинув [дід] його у пазуху. Пішов і пішов. Назустріч рак та й питає діда: «Де ти йдеш?» — «На заробітки». — «Возьми й мене». — «Та як же я тебе возьму, як ти щипаєшся?» — «Та я буду сам повзти». — [«Ходім»].

Ішов, ішов, назустріч йому жаба, та й питає його: «Діду, діду, де ти йдеш?» — «На заробітки». — «Возьми й мене». — «Ходім».

Пішли. Ідуть та й ідуть. Назустріч їм вутка. [Та й її взяли]. Ідуть та й ідуть. [Коли лежить довбня. Взяли й її]. Дід несе довбню. Ідуть та й ідуть. Коли лежить личко та й питається: «Діду, діду, де ти йдеш?» — «На заробітки». — «Возьми й мене». — «Ходім».

От вони ідуть та й ідуть. Попереду дід іде і довбню несе, а жолудик у пазусі. А за ним повзуть рак і жаба, і вуточка йде, і личко повзе.

Ідуть та й ідуть. От у лісі земляночка. Увійшли у ту земляночку. Вуточку дід посадив у сінях на переводину, а жолудик укинув у піч, а рака і жабу у лаханку укинув, а довбню І личко серед хати, а сам поліз на піч.

Уходе ведмідь у земляночку. Затопив у печі, підсунув лаханочку і сів. У печі горить. Як розпікся жолудь, та як лопнув — та ведмедя в лоб. А ведмідь як схвативсь, та по хаті, та заплутався в личко, та й упав. А дід як схватився з печі, та за ту довбню, та ведмедя й убив. А вуточка: «Так! Так! Так!»

А дід із ведмедя шкуру зняв та бабі шубу пошив та приніс бабі на гостинець.

Як дід, жолудь, рак, жаба, вуточка, довбня та личко перемогли ведмедя. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 210. Зап. О. Хатнюк в 1928 р. у с. Андріянопіль Луганської обл. від своєї матері Н. С. Хатнюк (44 р. ). Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 1-6, од. зб. 527, арк. 9—10.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.