☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Як кричать бугай і віл
Українська народна казка про тварин

Іде віл. А назустріч іде бугай. І зострілися вони. Бугай вола й питає:

— Де ти бу-у-в? Де ти бу-у-в? А віл каже:

— Ор-рав! Ор-рав!

Той бугай гладкий і сильний, так він реве здорово. А той бідняга — трудящий... То в того ж голос здоровий, а в цього — менший голос...

Як кричать бугай і віл. Зап. П. Д. Мартинович в 1905 р. на Харківщині -від Мотрони Бондаренчихи (Гнатихи) з Кам’янки». Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 11-4, од. зб. 755, арк. 83.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.