☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Як півник та курочка рвали горішки
Українська народна казка про тварин

Був півень і курочка. Півень каже до курочки:

— Ходім горішки рвать!

От вони ідуть. Увійшли у горішник. Півень каже до курочки:

— Рви ти горішок! А курочка каже:

— Рви ти...

Півень вирвав та й кинув курочці. Вона з’їла. Другий кинув — та в глазок, та й вибив. Іде курочка та й плаче. Іде вовк та й питає:

— Чого ти, курочко, плачеш?

— Мені півник глазок вибив.

— Ну, ходім до півника... Півнику, півнику, нащо ти курочці глазок вибив?

— А чого мені горішничок ножки подрав?

— Ну, ходімо до горішничка... Горішничок, нащо ти півнику ножки подрав?

— А чого до мене в двір гуси ходять?

— Ну, ходімо до гусей... Гуси, гуси, чого ви до горішничка у двір ходите?

— А чого нас пастух не пасе?

— Ну, ходімо до пастуха... Пастух, пастух, чого ти своїх гусей не пасеш?

— А чого мені свиня вар перекинула?

— Ну, ходім до свині... Свиня, свиня, нащо ти пастуху вар перекинула?

— А чого мені собачка поросятка поїв?

— Ну, ходім до собачки... Собачка, собачка, нащо ти в свині поросятка поїв?

— А я їсти схотів!..

Як півник та курочка рвали горішки. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — 241/ІІ. Зап. Г. М. Савченко в 1930 р. у с. Нова Гребля Глинського р-ну Роменського окр. (Полтавщина). Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 1-6, од. зб. 713, арк. 32.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.