☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Як співає вивільга
Українська народна казка про тварин

Вивільга як співає, так каже:

— Який ти невковирний!
Який ти невковирний!

А він (самчик) отак:

— Не твоє діло!
Не твоє діло!

Як співає вивільга. Зап. С. С. Сердюков в 1909 р. у Полтавській губернії. Відділ рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР., ф. 8-к2, од. зб. 5, арк. 152.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.