☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Як циган поміг чоловікови вилікувати жінку
Українська народна казка Гуцульщини

Дюбився піп з чужою жінкою. А чоловік їм був на заваді, і хотіли вони його якось збутися. Хоч на деякий час Порадилися вони, і каже жінка чоловікови, що слаба. — Привези мені з моря піску, то я би подужала. Пустився чоловік у дорогу до моря та й стрітив цигана.

— Куди йдеш, чоловіче?

— Іду, — каже, — шукати ліків, бо слаба моя жінка. Каже циган:

— Чоловіче, я тебе пораджу. Ти залізь у цей міх, що я тут маю. І будеш видіти всю правду про свою жінку.

Заліз чоловік у міх, і поніс його циган до його хати. Та й поставив чоловіка з міхом під лаву. А той циган усе до тої хати ходив, щоби грати жінці й попови на скрипці, бо вони любили під ту музику гуляти. Чоловік під лавою в мішку, а жінка з попом гуляє в хаті. Гуляє та й співає:

Мій чоловік Григорій

Пішов піску до морей.

Ой пішов, ой пішов,

Та й коби він не прийшов. А циган грає їм на скрипці та й приспівує:

Чоловіче Григорій,

Маєш ніж при собі,

Пори міх на собі

Та вилазь із міха.

Що ж то буде за втіха!

Гопа-цупа, гопа-дра,

Жінку — раз, попа — два. Розпоров чоловік міха, вискочив та як дав попови й жінці, то більше вони ніколи не збиралися докупи.

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

Нижній Березів, Косівського району, Івано-Франківської області 15 січня 1984 року Ґеник Василь Семенович (1903 року народження)