☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські казки

Ястріб і перепелиця
Українська народна казка про тварин

Одного разу ловив ястріб воробця, а перепелиця все за ним підлітала. Ото як уже ястріб зловив того воробця і сів їсти, а перепелиця нишпорить коло него та й каже: «Отто-м ся набігала! Тепер уже будемо їсти». А ястріб каже до неї: «От мовчи, бо як ми не стане того воробця, то ще й тебе з’їм!» А тогди перепелиця каже: «Ей, треба летіти додому, бо вже десь мої діти плачуть».

Ястріб і перепелиця. Н. П. Андреев, Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Издание государственного Русского географического общества, Л., 1929. — . Зап. М. Гуменюк у с. Нагіряни Заліщицького пов. (Тернопільщина). Час запису не зазначений. Українські народні байки (звіриний епос). Т. І—II. Зібрав Володимир Гнатюк. — «Етнографічний збірник», т. ХХХVІІ-ХХХVІІІ, Львів, 1916., стор. 374.

Казки про тварин (Українська народна творчість) — Київ: Наукова думка. — 1976 — 575 с.