☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські легенди

Про село Притика
Легенда Подніпров’я (Наддніпрянщини)

Давно, ще як на цьому місці нічого не було, де тепер є наше село, поселився один чолов’яга. Колись тут були пустоші, ніхто не жив, ніхто й хліба не робив. А звали того чоловіка Притика. Був цей Притика, як кажуть, спритним і сміливим чоловіком.

Розорав ниву і засіяв її плідним зерном. А потім коло нього вже й люди стали збиратись, зробили хати і жили душа в душу.

Спочатку хутір, а потім і село вибудувалось. І стали називати це село Притикою. Дана назва збереглась і до нашого часу.

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

5. Про село Притика. Записано в Угловатці Христинівського району від Висоцької Тетяни Леонтіївни (1926) 2008 року.