Як жінка татарина втопила

Легенда Гуцульщини

Про татар задержалися легенди до нашого часу. В одній з них розповідається про те, як одна жінка втопила татарина в бочці з огірками. А діло то малося так. Люди помітили наближення татар і повтікали з села в ліси. А в одній хаті лежала жінка, хвора по породах. Вона була така хвора, що не могла втечи, лиш мусіла лишитися і сама лежала в хаті.

Татари розбіглися по селу хатами, шукали людей, та людей не було. Вбіг татарин у хату, побачив жінку й малу дитину коло неї та й нічого не сказав. Лиш став ходити по хаті, а далі каже по-нашому: — Дай мені щось квасного напитися.

Жінка показала на бочку з огірками, що стояла в хаті. Огірків у тій бочці було небагато, але бочка була висока. Татарин узяв горня і нахилився, щоб зачерпнути огіркового розсолу і при цьому упхав голову в середину бочки. А жінка схопилася з постелі, вхопила татарина за ноги і підоймила їх догори. І татарин упав головою в розсіл і утопився в розсолі.

Походження та примітки

Джерело: Українські народні казки у 40 книгах.

Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук.

Кобаки, Косівського району, Івано-Франківської області
25 березня 1986 року
Виписано з літопису села, складеного Г.І. Букатчуком (1898-1971) Літопис зберігався у А.Д. Сайнюка

Текст наданий Миколою Зінчуком та опублікований з його дозволу.