☼ Живіть, здорові і щасливі, із сонечком ласкавим у душі. ☼

Українські оповідання

Як бандери м’ясо відбили
Народне оповідання Бойківщини

В єдного чоловіка вдавилася бульбою корова. Це було за німців. Чоловік дорізав корову і знімав шкіру. Хтось повів німцям, німці прийшли — коло двадцяти їх було — і питали, нащо корову зарізав.

— Корова ся вдавила, я й дорізав.

А німці не хотіли вірити. Як хто різав корову, то мав півкорови дати до держави. І забирають німці м’ясо. Люде кажуть:

— М’ясо беріть, а хлопа лишіть.

А вони й хлопа хотіли взяти. За те, що зарізав корову. Тлумач казав німцям по-німецьки, щоби хлопа не брали. А німець того тлумача вдарив.

Та надійшло доста бандерів.

— Руки вгору!

І забрали від них зброю. Вивели їх у ліс і розстріляли всіх. А другий день прийшла в то село, в Сопіт, велика сила німців. Деякі бандери повтікали, а деяких повбивали. І вже більше не приходили німці.

Українські народні казки. Записав, упорядкував і літературно опрацював Микола Зінчук. © Опубліковано з дозволу правовласників.

Підгородці, Сколівського району, Львівської області 15 грудня 1990 року Від Дмитра Якуца (1909)