Українські народні казки у 40 книгах

Записав, упорядкував та літературно опрацював Микола Зінчук

Придбати книжки

 • Видавничий дім «Букрек». Директор Максимець Дарина Степанівна. Чернівці, вул. Радіщева, 10. Тел. (0372) 552943, daryna@bukrek.net

  • 19 — Казки Закарпаття
  • 22 — Казки Закарпаття
  • 23 — Казки Закарпаття
  • 24 — Казки Галичини
  • 27 — Казки Поділля
  • 30 — Казки Поділля
  • 33 — Казки Наддніпрянщини
  • 34 — Казки Наддніпрянщини
  • 35 — Казки Наддніпрянщини
  • 37 — Казки Полтавщини
  • 38 — Казки Полтавщини
  • 39 — Казки Чернігівщини
  • 40 — Казки Чернігівщини
 • Олександр Зінчук Тел. моб. +380 667328389, +380 671927505, olz@ukr.net

  • 26 — Казки Волині
  • Інші томи, крім вказаних вище

Книга 1
Казки Гуцульщини

01 — Казки Гуцульщини
Обкладинка до «Книги 01 — Казки Гуцульщини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Казки Гуцульщини: Кн. 1 / Запис, упорядк. і літ. опрац. М. Зінчук. — Львів: Світ, 2003. — 384 с.

Перша книга українських народних казок започатковує серію, що складається з регіональних збірок, які в сукупності відображають стан побутування казкового епосу в Україні у другій половині XX ст. Казки згруповані за етнографічними регіонами (казки Гуцульщини, Бойківщини, Буковини, Покуття, Закарпаття тощо), у межах цих регіонів — за адміністративними районами та окремими селами. У межах кожного села окремо подані казки різних розповідачів. Мова казок наближена до літературної. Деякі найхарактерніші діалектизми збережені та розтлумачені у примітках під текстом і в словничку наприкінці кожного тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 2
Казки Гуцульщини

02 — Казки Гуцульщини
Обкладинка до «Книги 02 — Казки Гуцульщини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Казки Гуцульщини: Кн. 2 / Запис., упорядк. і літ. опрац. М. Зінчук. — Львів: Світ, 2004. — 312 с.

Друга книга українських народних казок продовжує серію, що складається з регіональних збірок, які в сукупності відображають стан побутування казкового епосу в Україні у другій половині XX ст. Казки згруповані за етнографічними регіонами (казки Гуцульщини, Бойківщини, Буковини, Покуття, Закарпаття тощо), у межах цих регіонів — за адміністративними районами та окремими селами. У межах кожного села окремо подані казки різних розповідачів. Мова казок наближена до літературної. Деякі найхарактерніші діалектизми збережені та розтлумачені у примітках під текстом і в словничку наприкінці кожного тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 3
Казки Гуцульщини

03 — Казки Гуцульщини
Обкладинка до «Книги 03 — Казки Гуцульщини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Казки Гуцульщини: Кн. З / Запис, упорядк. і літ. опрац. М. Зінчук. — Львів: Світ, 2008. — 328 с.

Третя книга українських народних казок продовжує серію, що складається з регіональних збірок, які в сукупності відображають стан побутування казкового епосу в Україні у другій половині XX ст. Казки згруповані за етнографічними регіонами (казки Гуцульщини, Бойківщини, Буковини, Покуття, Закарпаття тощо), у межах цих регіонів — за адміністративними районами та окремими селами. У межах кожного села окремо подані казки різних розповідачів. Мова казок наближена до літературної. Деякі найхарактерніші діалектизми збережені та розтлумачені у примітках під текстом.

Для широкого кола читачів.

Книга 4
Казки Гуцульщини

04 — Казки Гуцульщини
Обкладинка до «Книги 04 — Казки Гуцульщини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 4. Казки Гуцульщини / Запис, упорядк. і літ. опрац. М. Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2006. — 456 с.

Казки Гуцульщини е четвертою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3800 казок. У пропоновану книгу увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Гуцульщини, записані наприкінці 80-х років минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 5
Казки Гуцульщини

05 — Казки Гуцульщини
Обкладинка до «Книги 05 — Казки Гуцульщини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 5: Казки Гуцульщини / Записав, упорядкував і літ. опрацював М. Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2006. — 464 с.

Казки Гуцульщини є п’ятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3800 казок. У пропоновану книгу увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Гуцульщини, записані наприкінці 80-х рр. минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 6
Казки Гуцульщини

06 — Казки Гуцульщини
Обкладинка до «Книги 06 — Казки Гуцульщини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Пропонований том є шостою книгою унікальної 40-томної сери українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3800 казок У цю книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Гуцульщини, записані наприкінці 80-х років минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словничку наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 7
Казки Гуцульщини

07 — Казки Гуцульщини
Обкладинка до «Книги 07 — Казки Гуцульщини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Казки Гуцульщини є сьомою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 33 роки. Упродовж цього часу вдалося записати понад 7000 казок на території від західних кордонів України до Полтавщини й Чернігівщини включно. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Гуцульщини, записані наприкінці XX — на початку XXI століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 8
Казки Гуцульщини

08 — Казки Гуцульщини
Обкладинка до «Книги 08 — Казки Гуцульщини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 8. Казки Гуцульщини: Закінчення / Запис., упорядк. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Прут, 2006. — 424 с.

Пропонований том є восьмою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3800 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Буковинської Гуцульщини, записані у 80-х роках минулого століття.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 9
Казки Буковини

09 — Казки Буковини
Обкладинка до «Книги 09 — Казки Буковини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 9. Казки Буковини / Записав, упорядкував і літ. опрацював М. Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2006. — 456 с.

Казки Буковини — дев’ята книга з унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3800 казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Буковини, записані наприкінці 80-х рр. минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 10
Казки Буковини

10 — Казки Буковини
Обкладинка до «Книги 10 — Казки Буковини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 10. Казки Буковини / Записав, упорядкував і літ. опрацював М. Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2006. — 496 с.

Казки Буковини — десята книга з унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3800 казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Буковини, записані наприкінці 80-х рр. минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 11
Казки Буковини

11 — Казки Буковини
Обкладинка до «Книги 11 — Казки Буковини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 11. Казки Буковини / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Прут, 2009. — 508 с.: іл.

Казки Буковини є одинадцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4000 казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Буковини, записані наприкінці 80-х років XX століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словничку наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 12
Казки Покуття

12 — Казки Покуття
Обкладинка до «Книги 12 — Казки Покуття» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 12. Казки Покуття: Ч. І / Запис, упорядк. і літ. опрац. М. Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2005. — 416 с.

Казки Покуття є дванадцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 25 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3500 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України Покуття, записані наприкінці 80-х рр. минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 13
Казки Покуття

13 — Казки Покуття
Обкладинка до «Книги 13 — Казки Покуття» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 13. Казки Покуття: Ч. II / Записав, упорядкував і літ. опрацював М. Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2005. — 512 с.

Казки Покуття — тринадцята книга з унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 25 років. Упродовж цього часу йому вдалося записати близько 3500 казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Покуття, записані наприкінці 80-х рр. минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словничку наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 14
Казки Бойківщини

14 — Казки Бойківщини
Обкладинка до «Книги 14 — Казки Бойківщини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 14: Казки Бойківщини. Ч. І / Записав, упорядкував і літ. опрацював М. Зінчук. — -Тернопіль: Богдан, 2006. — 496 с.

Казки Бойківщини є чотирнадцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 25 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3500 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Бойківщини, записані наприкінці 80-х рр. минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 15
Казки Бойківщини

15 — Казки Бойківщини
Обкладинка до «Книги 15 — Казки Бойківщини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки. Книга 15: Казки Бойківщини. Ч.ІІ / Записав, упорядкував, і літ. опрацював М. Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2006. — 440 с.

Казки Бойківщини є п’ятнадцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 25 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3500 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Бойківщини, записані наприкінці 80-х рр. минулого століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 18
Казки Закарпаття

18 — Казки Закарпаття
Обкладинка до «Книги 18 — Казки Закарпаття» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки. Книга 18: Казки Закарпаття / Запис, упорядк. і літ. опрац. М. Зінчук. — Тернопіль: Богдан, 2007. — 424 с.

Казки Закарпаття є вісімнадцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3800 казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Закарпаття, записані на межі XX — XXI ст. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 19
Казки Закарпаття

19 — Казки Закарпаття
Обкладинка до «Книги 19 — Казки Закарпаття» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 19. Казки Закарпаття / Запис, упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Прут, 2009. — 376 с.: іл.

Казки Закарпаття є дев’ятнадцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4 тисячі казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Закарпаття, записані наприкінці XX — на початку XXI століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словничку наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 20
Казки Закарпаття

20 — Казки Закарпаття
Обкладинка до «Книги 20 — Казки Закарпаття» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 20. Казки Закарпаття / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Прут, 2007. — 384 с.

Пропонований том є двадцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 3800 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Закарпаття, записані у кінці минулого століття.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Книга 21
Казки Закарпаття

21 — Казки Закарпаття
Обкладинка до «Книги 21 — Казки Закарпаття» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 21. Казки Закарпаття / Запис., у поряд, і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Прут, 2008. — 432 с.

Пропонований том є двадцять першою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Закарпаття, записані у кіпці минулого — на початку нинішнього століть.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Книга 22
Казки Закарпаття

22 — Казки Закарпаття
Обкладинка до «Книги 22 — Казки Закарпаття» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 22. Казки Закарпаття / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Прут, 2008. — 384 с.

Пропонований том є двадцять другого книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Закарпаття, записані у кінці минулого — на початку нинішнього століть.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Книга 23
Казки Закарпаття

23 — Казки Закарпаття
Обкладинка до «Книги 23 — Казки Закарпаття» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 23. Казки Закарпаття / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2009. — 456 с.: іл.

Пропонований том є двадцять третьою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Закарпаття, записані у кінці минулого — на початку нинішнього століть.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Книга 24
Казки Галичини

24 — Казки Галичини
Обкладинка до «Книги 24 — Казки Галичини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 24. Казки Галичини / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Букрек, 2009. — 500 с.: іл.

Пропонований том є двадцять четвертою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Галичини, записані у кінці минулого — на початку нинішнього століть.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Книга 26
Казки Волині

26 — Казки Волині
Обкладинка до «Книги 26 — Казки Волині» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 26. Казки Волині / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Наші книги, 2009. — 432 с.: іл.

Казки Волині є двадцять шостою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4 тисячі казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Волині, записані наприкінці 70-х років XX століття та на початку XXI століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словничку наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 27
Казки Поділля

27 — Казки Поділля
Обкладинка до «Книги 27 — Казки Поділля» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 27. Казки Поділля / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2009. -376 с.: іл.

Пропонований том є 27 книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати близько 7000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки, народні легенди, оповідання, демонологічні розповіді, записані в Хмельницькій області, який є частиною самобутнього етнографічного району України — Поділля, записані в 2007 — на початку 2008 років.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Книга 30
Казки Поділля

30 — Казки Поділля
Обкладинка до «Книги 30 — Казки Поділля» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 30. Казки Поділля / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. Чернівці: Букрек, 2010. — 424 с.: іл.

Пропонований том є тридцятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Поділля, записані у кінці минулого та на початку нинішнього століть.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Книга 33
Казки Наддніпрянщини

33 — Казки Наддніпрянщини
Обкладинка до «Книги 33 — Казки Наддніпрянщини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 33. Казки Наддніпрянщини / Запис, упоряд., і літ. опрац. М. Зінчук. — Вижниця: ТОВ ВПК «Черемош», 2009. — 424 с.: іл.

Том 33 є книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. У пропоновану книгу ввійшли казки, народні легенди, оповідання, демонологічні розповіді, записані у Черкаській області, який є частиною самобутнього етнографічного району України — Наддніпрянщини.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Книга 34
Казки Наддніпрянщини

34 — Казки Наддніпрянщини
Обкладинка до «Книги 34 — Казки Наддніпрянщини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 34. Казки Наддніпрянщини / Запис, упоряд., і літ. опрац. М. Зінчук. — Вижниця: ТОВ ВПК «Черемош», 2011. — 479 с.: іл. 8

Том 34 є книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких автор присвятив понад 35 років. У пропоновану книгу ввійшли казки, народні легенди, оповідання, демонологічні розповіді, записані у Черкаській області, який є частиною самобутнього етнографічного району України — Наддніпрянщини.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Книга 35
Казки Наддніпрянщини

35 — Казки Наддніпрянщини
Обкладинка до «Книги 35 — Казки Наддніпрянщини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 35. Казки Наддніпрянщини / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Букрек, 2011. — 520 с.: іл.

Пропонований том є тридцять п’ятою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких М. Зінчук присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 8000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного району України — Наддніпрянщини, записані у 2009 році.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Книга 36
Казки степової Кіровоградщини

35 — Казки Кіровоградщини
Обкладинка до «Книги 35 — Казки Кіровоградщини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 36. Казки степової Кіровоградщини / Запис., упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Букрек, 2011. — 504 с.: іл.

Пропонований том є тридцять шостою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, впорядкуванню та літературному опрацюванню яких М. Зінчук присвятив понад 35 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 8000 казок. У пропоновану книгу ввійшли казки самобутнього етнографічного регіону — степової Кіровоградщини, записані 2010—2011 роках.

Мову казок наближено до літературної, але найхарактерніші діалектизми, іншомовні запозичення та синтаксичні конструкції збережено. Лексичні діалектизми подано у словнику наприкінці книги.

Для широкого кола читачів.

Книга 37
Казки Полтавщини

37 — Казки Полтавщини
Обкладинка до «Книги 37 — Казки Полтавщини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 37. Казки Полтавщини / Запис, упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Прут, 2010. — 376 с.: іл.

Казки Полтавщини є тридцять сьомою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4 тисячі казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Полтавщини, записані на початку XXI століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словничку наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.

Книга 38
Казки Полтавщини

38 — Казки Полтавщини
Обкладинка до «Книги 38 — Казки Полтавщини» Збірки українських народних казок у 40 томах

Українські народні казки: Книга 38. Казки Полтавщини / Запис, упоряд. і літ. опрац. М. Зінчук. — Чернівці: Прут, 2010. — 440 с.: іл.

Казки Полтавщини є тридцять восьмою книгою унікальної 40-томної серії українських народних казок, збиранню, упорядкуванню та літературній обробці яких автор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4 тисячі казок. До пропонованої книги увійшли казки самобутнього етнографічного району України — Полтавщини, записані наприкінці XX — на початку XXI століття. Автор прагнув максимально наблизити мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтаксичні конструкції збережено і розтлумачено у словничку наприкінці тому.

Для широкого кола читачів.